Skip to main content

Kan mijn cashback aanvraag afgewezen worden?

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor correcte invoer van de gevraagde informatie. Cashback aanvragen kunnen niet in behandeling genomen worden als de gevraagde informatie onjuist of onvolledig is. Glasvezelloket.nl houdt zich het recht voor om deelnemers aan de cashback actie te weigeren in geval van redelijk vermoeden van misbruik of fraude, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Glasvezelloket.nl kan doen gelden.