Skip to main content

Wat is ISA van Solcon?

ISA is het multimediafilter dat helpt bij het veilig gebruik van het internet. Zo wordt er bescherming geboden tegen internet criminaliteit, phishing, malware en ransomware.