Skip to main content

Waar kan ik een klacht indienen over mijn internet abonnement?

Wanneer je klachten hebt over je internet abonnement dan dien je als eerste contact op te nemen met je internet provider om je klacht opgelost te krijgen. Mocht je er niet uit komen met je provider, dan kan je voor hulp aankloppen bij de Geschillencommissie.

Je kunt ook de juridische pad bewandelen en naar een rechter toestappen met je klacht. Handig is om in een dergelijk geval advies in te winnen via een rechtswinkel of juridisch loket.