Skip to main content

Wat is het verschil tussen een ADSL en VDSL internet verbinding?

ADSL betekent: Asymmetric Digital Subscriber Line

VDSL betekent: Very high speed Digital Subscriber Line

Eigenlijk betekent het dat VDSL de snellere type verbinding is van ADSL. Bij VDSL is de maximale afstand naar de wijkcentrale 1,2 km, terwijl dat bij ADSL 3km is. De kortere afstand van VDSL maakt het dat er hogere snelheden behaald kunnen worden.